Vytlačiť

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Kód TML

TML_91E0_040

Dátum monitoringu

18.7.2021

Meno mapovateľa

Jasík Marián


Výmera TML

93 453,83 m2

JPRL

53a, 55a

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls1.1 - Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy 14,00
Ls1.3 - Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy 78,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 8,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

40,00


E1

50,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

605 , 605

Sklon (%)

0,00

Expozícia

S

 

Poznámky

Mapa biotopov je v záložke Fotografie a prílohy. Plocha označená ako X11 prestvavuje zmes viacerých pôvodných drevín (smrek, borovica,jelša sivá, topoľ čierny, javor horský...). Biotop Ls1.1 sa vyvinul na lokalite sekundárne, po vytvorení vhodných podmienok po vybudovaní VN Orava.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

100,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

25,00

70,00

Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

60,00

Viacetážový

40,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

8

Zvlášť cenné

3

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

4

Ležiace

6

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

100,00

1 - Mierne zhoršený

0,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G02.10 - iné športovné / rekreačné zariadenia Nízka 2,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 2,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
lipkavec obycajný 0 menej ako 1%
pšeno rozložité 0 menej ako 1%
Ficaria verna (syn.) 0 menej ako 1%
lulok sladkohorký 0 menej ako 1%
cremcha obycajná pravá E1 1,00
lykovec jedovatý 0 menej ako 1%
javor mliecny E1 0,00
paprad ostnatá 1-10 menej ako 1%
javor horský E1 0,00
papradka samicia 0 menej ako 1%
krušina jelšová E1 1,00
ostrica cierna 0 menej ako 1%
jasen štíhly E1 0,00
kostihoj lekársky 1-10 menej ako 1%
jelša lepkavá E1 0,00
zbehovec plazivý 1-10 menej ako 1%
jelša sivá E1 1,00
horec luskácovitý 0 menej ako 1%
cremcha obycajná pravá E2 10,00
žerušnica nedotklivá 0 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy