Vytlačiť

Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Kód TML

TML_1340_031 (48 117,68 m2)

Percento plochy

80,00 %

Dátum monitoringu

5.9.2021

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

17,89247 / 48,228656

Rozmery TMP

4,00 / 4,00


Fixácia TMP

GPS súradnice


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 20,00
Sl1 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

8,00


E1

95,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Nízka 10,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Stredná 40,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

30,00 % 40,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

20,00 % 50,00 % 30,00 %

Poznámky

Opustené, v minulosti viacnásobne rozorané slanisko. Stav biotopu sa vďaka postupujúcej sukcesii zhoršil, šíria sa kríky i expanzívne (smlz) a invázne druhy (zlatobyľ). Údaje k zápisu: E0 5%, E1 95%, sklon - , exp. -, výška porastu 25 - 30 cm.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
mliec rolný E1 1 - menej ako 1%
loboda konáristá E1 1 - menej ako 1%
baza cierna E2 1 - menej ako 1%
štiavec úzkolistý E1 1 - menej ako 1%
bodliak trnitý E1 1 - menej ako 1%
smlz kroviskový E1 1 - menej ako 1%
Achillea millefolium agg. E1 1 - menej ako 1%
kukucina dúšková E1 1 - menej ako 1%
ambrózia palinolistá E1 1 - menej ako 1%
láskavec ohnutý E1 1 - menej ako 1%
mrlík biely E1 1 - menej ako 1%
ostrica ciernoklasá E1 1 - menej ako 1%
hadokoren sivý E1 1 - menej ako 1%
hloh jednosemenný E2 1 - menej ako 1%
slivka trnková E1 1 - menej ako 1%
paštrnák siaty E1 1 - menej ako 1%
repík lekársky E1 1 - menej ako 1%
mrlík hybridný E1 1 - menej ako 1%
pichliac obycajný E1 1 - menej ako 1%
hviezdnik rocný E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy