Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_082

Dátum monitoringu

27.6.2021

Meno mapovateľa

Garčár Marek


Výmera TML

90 707,56 m2

JPRL

260

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 95,00
Pr3 - Penovcové prameniská 1,00
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 4,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

15,00


E1

50,00

E0

5,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

380 , 540

Sklon (%)

60,00

Expozícia

SZ

 

Poznámky

SZ okraj zaradený mimo porastovej plochy, v minulosti zalesnená borovica. Východný okraj skalnatý hrebeň. V severnej časti TML pomerne čerstvé rúbanisko do 0,1 ha, dôvod neviem určiť (aktivita B02). V južnej časti vodojem (aktivita D02.02) a podmáčaná plocha popísaná ako pramenisko. Na Z okraji popri doline a ceste v minulosti hospodárené (rovnoveké časti), popísané ako aktívny manažment bez zásahu.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

10,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

90,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

20,00

60,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

50,00

50,00

50,00

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

200,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

25,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

80,00

Viacetážový

20,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

95,00

1 - Mierne zhoršený

4,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 19,00
Ťažbovo-obnovné zásahy 1,00

Vhodný (pasívny) 0,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 80,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment Nízka 1,00 V-/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 5,00 V-/B-
D02.02 - potrubia Nízka 1,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 1,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

95,00 % 5,00 %

Vyhliadky biotopu

95,00 % 5,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Senecio sp. 0 menej ako 1%
Campanula sp. 0 menej ako 1%
Lonicera sp. E1 2,00
Hieracium sp. 1-10 menej ako 1%
javor horský E1 5,00
javor horský E3 3,00
javor polný E1 1,00
javor mliecny E1 1,00
Primula sp. 11-500 menej ako 1%
Aconitum sp. 1-10 medzi 1% a 25%
Rosa sp. E2 1,00
Rosa sp. E1 1,00
Cotoneaster sp. E1 1,00
Potentilla sp. 1-10 menej ako 1%
Viola sp. 0 menej ako 1%
samorastlík klasnatý 0 menej ako 1%
Rhytidiadelphus sp. 1-10 medzi 1% a 25%
kopytník európsky 11-500 medzi 1% a 25%
jarmanka väcšia 0 menej ako 1%
drác obycajný E2 1,00
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy