Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_146

Dátum monitoringu

4.7.2021

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

50 220,85 m2

JPRL

493A1

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

75,00

E2

15,00


E1

30,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

650 , 810

Sklon (%)

50,00

Expozícia

JV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

125,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

25,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

90,00

Viacetážový

10,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

0

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 70,00
Ťažbovo-obnovné zásahy 30,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment Vysoká 30,00 V-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Vysoká 5,00 V-/B-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 5,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor horský E3 2,00
buk lesný E3 70,00
Rosa sp. E2 0,50
lieska obycajná E2 0,50
jarabina mukynová E2 0,50
jasen štíhly E3 0,50
jedla biela E3 1,00
borovica lesná E3 2,00
smrek obycajný E3 0,50
smrekovec opadavý E3 0,10
buk lesný E2 15,00
javor polný E1 0,50
jasen štíhly E1 0,50
zob vtácí E1 2,00
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 0,50
kalina siripútková E1 0,50
Rosa sp. E1 0,50
jarabina mukynová E1 1,00
jarabina vtácia E1 0,50
zemolez cierny E1 0,50
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy