Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_146

Dátum monitoringu

4.7.2021

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

50 220,85 m2

JPRL

493A1

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

75,00

E2

15,00


E1

30,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

650 , 810

Sklon (%)

50,00

Expozícia

JV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

125,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

25,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

90,00

Viacetážový

10,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

0

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 70,00
Ťažbovo-obnovné zásahy 30,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment Vysoká 30,00 V-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Vysoká 5,00 V-/B-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 5,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
drien obycajný E1 0,50
bolševník boršcový 1-10 menej ako 1%
zemolez cierny E1 0,50
zbehovec plazivý 0 menej ako 1%
jarabina vtácia E1 0,50
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
jarabina mukynová E1 1,00
mliecnik mandlolistý 1-10 menej ako 1%
Rosa sp. E1 0,50
Senecio nemorensis agg. 1-10 menej ako 1%
kalina siripútková E1 0,50
šalátovka múrová 11-500 menej ako 1%
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 0,50
kopytník európsky 11-500 menej ako 1%
zob vtácí E1 2,00
pecenovník trojlalocný 1-10 menej ako 1%
jasen štíhly E1 0,50
kruštík tmavočervený 11-500 menej ako 1%
javor polný E1 0,50
zvoncek repkovitý 11-500 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy