Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_077

Dátum monitoringu

1.8.2021

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

129 369,81 m2

JPRL

1217A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 5,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 80,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 15,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

1,00


E1

30,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

770 , 980

Sklon (%)

80,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

60,00

120,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

95,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

5,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

50,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 40,00
Výchovné zásahy 60,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Vysoká 60,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
buk lesný E3 80,00
javor horský E3 0,10
jarabina mukynová E3 0,10
jedla biela E3 0,50
smrek obycajný E3 0,10
buk lesný E2 1,00
jarabina mukynová E1 0,50
Rosa sp. E1 0,50
jedla biela E1 0,10
javor horský E1 0,50
lykovec jedovatý E1 0,10
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 0,10
ríbezla egrešová E1 0,10
slivka trnková E1 0,10
smrek obycajný E1 0,10
jarabina vtácia E1 0,10
zemolez cierny E1 0,10
jarabina mukynová E2 0,10
Crataegus oxyacantha (syn.) E2 0,10
lieska obycajná E2 0,50
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy