Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_077

Dátum monitoringu

1.8.2021

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

129 369,81 m2

JPRL

1217A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 5,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 80,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 15,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

1,00


E1

30,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

770 , 980

Sklon (%)

80,00

Expozícia

J

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

30,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

60,00

120,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

95,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

5,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

50,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 40,00
Výchovné zásahy 60,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Vysoká 60,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Carduus sp. 1-10 menej ako 1%
jedla biela E1 0,10
jedla biela E3 0,50
javor horský E3 0,10
javor horský E1 0,50
Rosa sp. E1 0,50
Verbascum sp. 1-10 menej ako 1%
kopytník európsky 501+ medzi 1% a 25%
mrvica lesná 501+ medzi 1% a 25%
mrvica peristá 1-10 menej ako 1%
smlz pestrý 11-500 menej ako 1%
zvoncek prhlavolistý 1-10 menej ako 1%
žerušnicník piesocný 11-500 menej ako 1%
ostrica prstnatá 1-10 menej ako 1%
ostrica lesná 1-10 menej ako 1%
prilbovka biela 1-10 menej ako 1%
carovník obycajný 1-10 menej ako 1%
lieska obycajná E2 0,50
reznacka lalocnatá 1-10 menej ako 1%
lykovec jedovatý E1 0,10
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy