Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_155

Dátum monitoringu

26.6.2021

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

71 064,88 m2

JPRL

629A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 70,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

25,00


E1

30,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

580 , 720

Sklon (%)

70,00

Expozícia

JZ

 

Poznámky

X9 = v dolinových častiach cípov TML porasty s prevahou liesky (po nesprávnom obnovnom zásahu), a v severozápadnej časti pri hrebeni mladšia skupina ihličnatých drevín.. Nevhodný tvar TML, potrebné zaokrúhliť na prírodné hranice. Šebeň 2021


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

3,00

100,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

8,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

50,00

Viacetážový

10,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

95,00

1 - Mierne zhoršený

5,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor horský E3 0,50
javor horský E1 2,00
javor polný E3 0,50
javor polný E1 0,50
Rosa sp. E1 0,50
kozonoha hostcová 0 menej ako 1%
zbehovec plazivý 1-10 menej ako 1%
lopúch väcší 0 menej ako 1%
kopytník európsky 11-500 menej ako 1%
betonika lekárska 0 menej ako 1%
breza previsnutá E1 0,10
mrvica lesná 501+ medzi 1% a 25%
zvoncek prhlavolistý 1-10 menej ako 1%
kapsicka pastierska 0 menej ako 1%
žerušnicník piesocný 1-10 menej ako 1%
ostrica prstnatá 0 menej ako 1%
ostrica sivá 0 menej ako 1%
ostrica lesná 0 menej ako 1%
ostrica biela 11-500 medzi 1% a 25%
prilbovka červená 11-500 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy