Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_044

Dátum monitoringu

25.7.2021

Meno mapovateľa

Mezei Pavel


Výmera TML

264 698,38 m2

JPRL

524

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy 10,00
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 50,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 40,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

5,00


E1

50,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

425 , 725

Sklon (%)

60,00

Expozícia

J

 

Poznámky

v strede plochy veterna kalamita


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

35,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

130,00

150,00

Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

20,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

40,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

4

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

2

Ležiace

3

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

60,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 0,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.01 - erózia Nízka 5,00 V-/B-
L07 - búrky Nízka 10,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Sambucus sp. E2 1,00
Carex sp. 0 menej ako 1%
jedla biela E3 1,00
javor horský E2 1,00
javor horský E3 5,00
javor horský E1 1,00
javor mliecny E3 5,00
javor mliecny E1 1,00
Rubus sp. E1 1,00
zbehovec plazivý 0 menej ako 1%
kopytník európsky 1-10 menej ako 1%
lulkovec zlomocný 1-10 menej ako 1%
zvoncek repkovitý 11-500 medzi 1% a 25%
ostrica biela 0 menej ako 1%
hrab obycajný E2 2,00
hrab obycajný E1 1,00
hrab obycajný E3 7,00
plamienok alpínsky 0 menej ako 1%
drien obycajný E2 1,00
svíb krvavý E2 1,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy