Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_148

Dátum monitoringu

3.7.2021

Meno mapovateľa

Siakeľ Peter


Výmera TML

73 257,91 m2

JPRL

3601b

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 90,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

0,10


E1

3,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

420 , 580

Sklon (%)

50,00

Expozícia

V

 

Poznámky

Lesný typ 4308.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Narušený

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

70,00

80,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

90,00

1 - Mierne zhoršený

5,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Stredná 100,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 1,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 1,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
buk lesný E1 5,00
javor mliecny E1 0,10
javor horský E1 0,10
hrab obycajný E3 1,00
jedla biela E1 0,10
javor horský E3 0,10
smrek obycajný E1 0,10
jedla biela E3 0,10
hrab obycajný E1 0,10
jasen štíhly E3 0,10
jasen štíhly E1 0,10
peracina dúbravová 0 menej ako 1%
smrek obycajný E3 2,00
javor polný E1 0,10
kruštík tmavočervený 1-10 menej ako 1%
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 0,10
prilbovka dlholistá 1-10 menej ako 1%
zemolez cierny E1 0,10
medúnka medovkolistá 0 menej ako 1%
skalník ciernoplodý E1 0,10

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy