Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_148

Dátum monitoringu

3.7.2021

Meno mapovateľa

Siakeľ Peter


Výmera TML

73 257,91 m2

JPRL

3601b

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 90,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

0,10


E1

3,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

420 , 580

Sklon (%)

50,00

Expozícia

V

 

Poznámky

Lesný typ 4308.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Narušený

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

70,00

80,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

90,00

1 - Mierne zhoršený

5,00

2 - Stredne zhoršený

5,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Stredná 100,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 1,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 1,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
zvoncek prhlavolistý 0 menej ako 1%
hrab obycajný E3 1,00
prilbovka biela 11-500 menej ako 1%
javor horský E3 0,10
pakost smradlavý 0 menej ako 1%
jedla biela E3 0,10
hrachor jarný 0 menej ako 1%
jasen štíhly E3 0,10
tônovka dvojlistá 0 menej ako 1%
smrek obycajný E3 2,00
kyslicka obycajná 1-10 menej ako 1%
paprad samcia 1-10 menej ako 1%
kokorík mnohokvetý 11-500 menej ako 1%
zádušník chlpatý 1-10 menej ako 1%
vranovec štvorlistý 0 menej ako 1%
kostihoj lekársky 0 menej ako 1%
bažanka trváca 501+ menej ako 1%
plúcnik tmavý 0 menej ako 1%
brectan popínavý 11-500 menej ako 1%
zubacka cibulkonosná 501+ menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy