Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_128

Dátum monitoringu

11.7.2021

Meno mapovateľa

Kliment Pavel


Výmera TML

95 710,10 m2

JPRL

848A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 20,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

1,00


E1

70,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

375 , 470

Sklon (%)

40,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

110,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

35,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

65,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

15,00

1 - Mierne zhoršený

35,00

2 - Stredne zhoršený

40,00

3 - Výrazne zhoršený

10,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Narušený

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 80,00
Ťažbovo-obnovné zásahy 20,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment Stredná 20,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 15,00 V-/B-
L10 - iné prírodné katastrofy Stredná 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Hieracium sp. 1-10 menej ako 1%
lulkovec zlomocný 0 menej ako 1%
mrvica peristá 0 menej ako 1%
smlz pestrý 0 menej ako 1%
ostrica biela 0 menej ako 1%
prilbovka červená 0 menej ako 1%
reznacka lalocnatá 1-10 menej ako 1%
kruštík tmavočervený 0 menej ako 1%
buk lesný E3 80,00
buk lesný E2 1,00
buk lesný E1 70,00
jahoda obycajná 0 menej ako 1%
Quercus petraea agg. E1 0,10
Quercus petraea agg. E3 0,10
lubovník bodkovaný 0 menej ako 1%
ciernohlávok obycajný 0 menej ako 1%
dub cerový E1 0,10
ostružina srstnatá 1-10 menej ako 1%
žindava európska 1-10 menej ako 1%
prhlava dvojdomá 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy