Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_128

Dátum monitoringu

11.7.2021

Meno mapovateľa

Kliment Pavel


Výmera TML

95 710,10 m2

JPRL

848A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 20,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

1,00


E1

70,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

375 , 470

Sklon (%)

40,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

110,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

35,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

65,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

15,00

1 - Mierne zhoršený

35,00

2 - Stredne zhoršený

40,00

3 - Výrazne zhoršený

10,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Narušený

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 80,00
Ťažbovo-obnovné zásahy 20,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment Stredná 20,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 15,00 V-/B-
L10 - iné prírodné katastrofy Stredná 5,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
kruštík tmavočervený 0 menej ako 1%
ciernohlávok obycajný 0 menej ako 1%
Lactuca muralis (syn.) 0 menej ako 1%
fialka lesná 0 menej ako 1%
ostružina srstnatá 1-10 menej ako 1%
jahoda obycajná 0 menej ako 1%
lubovník bodkovaný 0 menej ako 1%
lulkovec zlomocný 0 menej ako 1%
prhlava dvojdomá 1-10 menej ako 1%
Hieracium sp. 1-10 menej ako 1%
mrvica peristá 0 menej ako 1%
ostrica biela 0 menej ako 1%
reznacka lalocnatá 1-10 menej ako 1%
smlz pestrý 0 menej ako 1%
dub cerový E1 0,10
Quercus petraea agg. E1 0,10
buk lesný E1 70,00
buk lesný E2 1,00
buk lesný E3 80,00
Quercus petraea agg. E3 0,10

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy