Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_090

Dátum monitoringu

3.7.2021

Meno mapovateľa

Kliment Pavel


Výmera TML

31 124,27 m2

JPRL

163

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

82,00

E2

5,00


E1

50,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

450 , 530

Sklon (%)

80,00

Expozícia

S

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Invázne

5,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

30,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

70,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

90,00

110,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

140,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

46,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

30,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

70,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

35,00

2 - Stredne zhoršený

40,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 0,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia Vysoká 100,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
lieska obycajná E1 0,50
drác obycajný E1 0,50
jarabina mukynová E1 1,00
ruža šípová E1 1,00
drien obycajný E1 1,00
jasen štíhly E1 20,00
javor horský E1 15,00
buk lesný E1 10,00
lykovec jedovatý E1 0,50
buk lesný E2 2,00
kalina siripútková E2 0,50
zob vtácí E2 0,50
jarabina mukynová E2 0,50
smrek obycajný E2 0,50
ostrica biela 501+ nad 25%
borovica lesná E3 2,50
jahoda obycajná 1-10 medzi 1% a 25%
jarabina mukynová E3 2,00
brectan popínavý 11-500 medzi 1% a 25%
cerešna vtácia E3 0,50

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy