Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_037

Dátum monitoringu

18.7.2021

Meno mapovateľa

Mezei Pavel


Výmera TML

34 559,77 m2

JPRL

504b

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 25,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 75,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

5,00


E1

5,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

850 , 950

Sklon (%)

60,00

Expozícia

V

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

40,00

70,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

5

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

80,00

1 - Mierne zhoršený

20,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 0,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
jedla biela E3 1,00
javor horský E3 5,00
javor horský E1 1,00
samorastlík klasnatý 1-10 menej ako 1%
kozonoha hostcová 0 menej ako 1%
zbehovec plazivý 0 menej ako 1%
zvoncek repkovitý 1-10 menej ako 1%
ostrica prstnatá 0 menej ako 1%
lykovec jedovatý E1 1,00 0 menej ako 1%
zubacka cibulkonosná 501+ menej ako 1%
náprstník velkokvetý 0 menej ako 1%
paprad samcia 11-500 menej ako 1%
buk lesný E2 5,00
buk lesný E1 3,00
buk lesný E3 85,00
jahoda obycajná 11-500 menej ako 1%
jasen štíhly E3 1,00
pakost smradlavý 1-10 menej ako 1%
pakost smradlavý 1-10 menej ako 1%
brectan popínavý 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy