Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_037

Dátum monitoringu

18.7.2021

Meno mapovateľa

Mezei Pavel


Výmera TML

34 559,77 m2

JPRL

504b

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 25,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 75,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

5,00


E1

5,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

850 , 950

Sklon (%)

60,00

Expozícia

V

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

40,00

70,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

5

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

80,00

1 - Mierne zhoršený

20,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 0,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
zvoncek repkovitý 1-10 menej ako 1%
mesacnica trváca 0 menej ako 1%
zbehovec plazivý 0 menej ako 1%
buk lesný E2 5,00
baza cierna E2 1,00
baza cierna E1 2,00
lipa velkolistá E1 1,00
javor horský E1 1,00
buk lesný E1 3,00
vrba rakytová E2 1,00
smrek obycajný E2 1,00
jasen štíhly E3 1,00
smrek obycajný E3 1,00
jedla biela E3 1,00
prhlava dvojdomá 1-10 medzi 1% a 25%
javor horský E3 5,00
mednicka ovisnutá 11-500 medzi 1% a 25%
buk lesný E3 85,00
Polystichum lobatum (syn.) 1-10 menej ako 1%
lipa velkolistá E3 1,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy