Vytlačiť

skokan štíhly

skokan štíhly


Kód TML

TML_RanaDalm_031 (118 318,31 m2)

Meno mapovatela

Argalášová Zuzana

Dátum monitoringu

15.4.2020


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea

Popis

Vo1

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

20,00 % 70,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Nízka 30,00 B+
F02.01.01 - rybolov na mieste Stredná 50,00 B+
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Stredná 40,00 V-/B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Stredná 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

20,00 % 30,00 % 50,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
skokan rapotavý 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
ropucha bradavičnatá 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
skokan štíhly 1 ks ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy