Vytlačiť

skokan rapotavý

skokan rapotavý


Kód TML

TML_RanaRidi_013 (118 318,31 m2)

Meno mapovatela

Argalášová Zuzana

Dátum monitoringu

15.4.2020


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 60,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.01.01 - intenzívne pasenie - hovädzí dobytok Nízka 30,00 B+
F02.01.01 - rybolov na mieste Nízka 50,00 B+
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Stredná 30,00 B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Stredná 40,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 50,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

30,00 % 60,00 % 10,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
skokan rapotavý 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy