Vytlačiť

skokan rapotavý

skokan rapotavý

Rana ridibunda Pallas, 1771

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

30

Priemerná plocha TML

683 977 m2

Počet mapovateľov

12

Počet vykonaných návštev na TML

160

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (9),Bombina bombina (Linnaeus,1761) (6),Rana esculenta Linnaeus, 1758 (6),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (3),Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) (3),Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) (3),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (3),Lacerta vivipara JACQUIN, 1787 (1),Emberiza citrinella citrinella Linnaeus, 1758 (1),Elaphe lomgissima (Laurenti, 1768) (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
47.4% 47.4% 5.2%
PAN:
53.1% 30.9% 16.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
68.4% 31.6%
PAN:
67.9% 25.9% 6.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
52.6% 47.4%
PAN:
70.4% 19.8% 9.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
63.2% 31.6% 5.2%
PAN:
69.1% 17.3% 13.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 43,8 %
A01 - pestovanie 12,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 12,5 %
C01 - baníctvo a lomy 6,2 %
F02 - 6,2 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 6,2 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 6,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 24,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 15,5 %
A01 - pestovanie 10,3 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 10,3 %
K02 - biologické procesy 8,6 %
D01 - dopravné siete 6,9 %
A06 - 5,2 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 5,2 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 5,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV