Vytlačiť

kunka žltobruchá

kunka žltobruchá


Kód TML

TML_BombVari_035 (123 312,25 m2)

Meno mapovatela

Popovics Juraj

Dátum monitoringu

28.4.2020


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 60,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Stredná 85,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 30,00 % 40,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Plocha výskytu kvôli nadmernému suchu je vyschnutá. Odhad kvality populácie na základe predchádzajúcich pozorovaní.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
kunka žltobruchá 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy