Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_017 (10 338,28 m2)

Meno mapovateľa

Šácha Dušan

Dátum monitoringu

12.6.2019

Čas (od - do)

18:00 - 21:00


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

nížinná rieka so štrkovitým až bahnitým dnom

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Imága sú pri ophiogomphusovi, tu len exúviá. Exúviá bez fotky, koniec monitoringu pri slabom svetle na súmraku. Nález prvého exúvia po 3 rokoch výskumu.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
klinovka žltonohá 1 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
klinovka čiernonohá 33 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 21 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 3 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 10 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy