Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_019 (10 514,31 m2)

Meno mapovateľa

Šácha Dušan

Dátum monitoringu

12.6.2019

Čas (od - do)

15:00 - 16:30


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 10,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

tu sú exúviá, imága v ophiogomphusovi


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 2 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
klinovka žltonohá 6 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 2 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 20 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy