Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_012 (10 774,10 m2)

Meno mapovateľa

Šácha Dušan

Dátum monitoringu

24.6.2019

Čas (od - do)

16:30 - 18:00


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p.

Popis

Meandrujúce prirodzené koryto Ipľa s medzernatým (najmä na ľavom - maďarskom brehu) brehovým porastom. Úsek TML je v priestore kosených aluviálnych lúk Ramsarskej lokality Poiplie. Brehy hlinité, štrkovité, ílovito-piesčité sedimenty, dnové sedimenty

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 60,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Stredná 20,00 V+/B+
F02.01.01 - rybolov na mieste Nízka 10,00 V+/B+
J02.02.01 - bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov Vysoká 100,00 B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Vysoká 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 40,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Tu leží môj telefón. Nech mu je voda ľahká...


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 60 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 40 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka hadia 7 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
klinovka čiernonohá 3 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
klinovka žltonohá 1 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 3 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 5 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy