Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_010 (28 206,57 m2)

Meno mapovateľa

Šácha Dušan

Dátum monitoringu

25.6.2019

Čas (od - do)

17:00 - 19:00


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p.

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

25,00 % 60,00 % 15,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Stredná 60,00 V-/B-
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Stredná 100,00 B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Vysoká 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 50,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

TML dlhodobo negatívna.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Sympetrum sanguineum (Muller, 1764) 1 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
klinovka čiernonohá 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Aeschna affinis (Van der Linden, 1820) 1 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) 6 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) 25 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka čiernonohá 13 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 20 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 110 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 100 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Platycnemis pennipes (Pallas,1771) 400 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka žltonohá 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy