Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_012 (10 774,10 m2)

Meno mapovateľa

David Stanislav

Dátum monitoringu

17.7.2019

Čas (od - do)

8:20 - 11:15


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p.

Popis

Meandrujúce prirodzené koryto Ipľa s medzernatým (najmä na ľavom - maďarskom brehu) brehovým porastom. Úsek TML je v priestore kosených aluviálnych lúk Ramsarskej lokality Poiplie. Brehy hlinité, štrkovité, ílovito-piesčité sedimenty, dnové sedimenty

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 60,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Stredná 20,00 V+/B+
F02.01.01 - rybolov na mieste Nízka 10,00 V+/B+
J02.02.01 - bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov Vysoká 100,00 B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Vysoká 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 40,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Pre Stylurus. flavipes sú na zvolenej TML lokalite habitátovo nevyhovujúce vysoké brehy (brehové nátrže). Dnový materiál je jemný štrk, v akumulačnej časti pravého brehu (slovenského) je hustý porast brehovej vegetácie (vŕby, potoľe) a pre S. flavipes nevhodné bahnité sedimenty a organický detrit.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
klinovka žltonohá 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758 11 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 17 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 1 ks vizuálne pozorovanie SAMEC - dospelý jedinec samčieho pohlavia
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 33 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 24 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka hadia 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
klinovka čiernonohá 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy