Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_020 (1 143,26 m2)

Meno mapovateľa

Šácha Dušan

Dátum monitoringu

12.6.2019

Čas (od - do)

13:00 - 15:00


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Do TML bolo zasiahnuté v súvislosti so sprietočňovaním ramien v nive Latorice. Potrebné sledovať dopad zásahu na spoločenstvo vážok a početnosti monitorovaných druhov. Exúviá nenájdené, možno spláchnuté povodňou alebo larvy odplavené pri úpravách.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 1 ks vizuálne pozorovanie SAMEC - dospelý jedinec samčieho pohlavia
Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) 5 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 120 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 100 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka žltonohá 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy