Vytlačiť

syseľ pasienkový

syseľ pasienkový


Kód TML

TML_SperCite_029 (631 721,69 m2)

Meno mapovatela

Popovics Juraj

Dátum monitoringu

15.8.2019


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.01.02 - intenzívne pasenie - ovce Stredná 80,00 V+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Poznámky

Spermophilus citellus – VIZUAL – 52 ex.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Císlo TMP / Čas /
Názov taxónu
Spôsob zberu /
Charakter. nálezu
Pohlavie / Veková skupina Hmotnosť / Dĺžka tela / Dĺžka chvosta
- / (-) /
syseľ pasienkový
vizuálne pozorovanie /
STAVBA - rôzne stavby, hrady, krtince, nory, výhraby
- / - / - / -
- / (-) /
syseľ pasienkový
vizuálne pozorovanie /
ADD - dospelý jedinec
- / - / - / -
- / (-) /
syseľ pasienkový
akustický monitoring /
ADD - dospelý jedinec
- / - / - / -

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy