Vytlačiť

fúzač karpatský

fúzač karpatský


Kód TML

TML_PseuExce_004 (32 195 038,60 m2)

Meno mapovatela

Potocký Peter

Dátum monitoringu

30.6.2018


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Smrekové lesy vysokobylinné

Popis

Smrečiny (Ls9.1,9.2) a sutinové lesy (Ls4 a Ls5.1)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 40,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.02 - Holorub Vysoká 30,00 V-/B-
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Stredná 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 25,00 % 25,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Pravdepodobne najjužnejšie populácie druhu na Slovensku. Výskyt v TML výrazne rozptýlený a sústredený takmer výlučne do NPR Zadná Poľana a ochranných lesov so zvyškami prirodzených lesov a suťovísk. Výskyt imág veľmi ojedinelý aj v minulosti. Pri tejto kontrole znova nebolo potvrdené žiadne imágo, iba čerstvejšie pobytové znaky.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 1 100,00 x 400,00 Nie (hranice JPRL) TML_PseuExce_004_20180630_001.jpg
2 450,00 x 950,00 Nie (hranice JPRL) TML_PseuExce_004_20180630_002.jpg
3 500,00 x 850,00 Nie (hranice JPRL) TML_PseuExce_004_20180630_003.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
plocháč červený 4 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
Oreina (Protorina) plagiata (Suffrian, 1861) 1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
fúzač karpatský 0 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Duvalius (Duvalidius) microphthalmus microphthalmus (Miller, 1 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Agrilus cyanescens Ratzeburg, 1837 25 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Oberea (Oberea) pupillata Gyllenhal, 1817 7 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
fúzač karpatský 2 22 ks 60 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
fúzač karpatský 3 12 ks 60 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
fúzač karpatský 1 26 ks 60 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy