Vytlačiť

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Kód TML

TML_6430_056 (98 710,81 m2)

Percento plochy

25,00 %

Dátum monitoringu

1.6.2018

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br6 - Brehové porasty devätsilov 5,00
Lk5 - Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach 25,00
Lk7 - Psiarkové aluviálne lúky 15,00
Ls1.3 - Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy 20,00
Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské 35,00

Pokryvnosť etáže

E3

1,00

E2

1,00


E1

100,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Biotop Lk5 sa vyskytuje iba na častiach plochy - vyznačené na mapke v prílohách


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
mäta dlholistá E1 2 - medzi 1% a 50%
prhlava dvojdomá E1 2 - medzi 1% a 50%
baza chabzdová E1 1 - menej ako 1%
hluchavka škvrnitá E1 1 - menej ako 1%
povoja plotná E1 1 - menej ako 1%
pýrovníkovec psí E1 1 - menej ako 1%
praslicka rolná E1 1 - menej ako 1%
ostružina malinová E1 1 - menej ako 1%
pichliac rolný E1 1 - menej ako 1%
lipkavec obycajný E1 1 - menej ako 1%
datelina lúcna E1 1 - menej ako 1%
palina obycajná E1 1 - menej ako 1%
bodliak kuceravý E1 2 - medzi 1% a 50%
škarda dvojrocná E1 1 - menej ako 1%
jelša lepkavá E2 1 - menej ako 1%
štiavec kuceravý E1 1 - menej ako 1%
vrbovka chlpatá E1 1 - menej ako 1%
lipnica pospolitá E1 2 - medzi 1% a 50%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
ovsík obycajný E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy