Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_010 (28 206,57 m2)

Meno mapovateľa

David Stanislav

Dátum monitoringu

20.7.2018

Čas (od - do)

8:30 - 11:50


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Rieky s bahnitými až piesocnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p.

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

25,00 % 60,00 % 15,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Stredná 60,00 V-/B-
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Stredná 100,00 B-
J02.05.05 - malé vodné elektrárne Vysoká 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 50,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Neboli pozorované imága Gomphus (Stylurus) flavipes. Vysoká početnosť invázneho druhu raka pruhovaného (Orconectes limosus) v habitátoch sojaté, pomalu tečúce vody. V siťke na zalovenie aj 5-8 jedincov. najväčšie do 10 cm. Dno je prevážne stredne a ž jemne štrkovité, nevhodný habitát pre S. flavipes.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
klinovka žltonohá 0 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
klinovka čiernonohá 15 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 65 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 22 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
Platycnemis pennipes (Pallas,1771) 61 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
klinovka žltonohá 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NYMFA - nymfa
klinovka žltonohá 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy