Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá


Kód TML

TML_StylFlav_018 (2 052,99 m2)

Meno mapovateľa

Šácha Dušan

Dátum monitoringu

7.6.2018

Čas (od - do)

16:00 - 18:00


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
H01.08 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd sposobené komunálnym odpadom a odpodovými vodami Nízka 100,00 V-/B-
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Nízka 75,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

tu sú exúviá, imága sú vo formulári O. cecilia


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
klinovka žltonohá 27 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 5 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Calopteryx splendens (Harris, 1782) 5 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 3 ks jedince získané ručným zberom na lokalite EXUVIUM - zvlečená kutikula, koža

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy