Vytlačiť

fúzač karpatský

fúzač karpatský


Kód TML

TML_PseuExce_003 (3 788 059,39 m2)

Meno mapovatela

Potocký Peter

Dátum monitoringu

22.7.2017


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Lipovo-javorové sutinové lesy

Popis

Zachovalé sutinové lesy pralesného charakteru

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - Odstránenie podrastu Vysoká 10,00 V-/B-
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Stredná 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

40,00 % 30,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V rámci TML - južných svahov Hrochotskej doliny sa sledovaný druh vyskytuje veľmi roztrúsene na sutinách v dolinkách s chladnejšou klímou. Vzhľadom na skutočnosť že ide o takmer súvislý komplex ochranných lesov nadväzujúcich na PR Pri Bútľavke, kde nie sú výraznejšie plánované lesnícke zásahy, je predpoklad že populácie do najbližšej budúcnosti budú úspešne prežívať.Pozorované boli iba pobytové znaky sledovaného druhu.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
2 300,00 x 800,00 Nie (hranice JPRL) zameraný ľavý dolný roh TML_PseuExce_003_20170722_02.JPG
3 350,00 x 750,00 Nie (hranice JPRL) zameraný ľavý dolný roh TML_PseuExce_003_20170722_03.JPG
1 450,00 x 1 600,00 Nie (hranice JPRL) zameraný ľavý dolný roh TML_PseuExce_003_20170722_01.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Agrilus cyanescens Ratzeburg, 1837 6 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
Oberea (Oberea) pupillata Gyllenhal, 1817 2 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
fúzač karpatský 1 16 ks 36 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
fúzač karpatský 2 12 ks 36 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
fúzač karpatský 3 8 ks 36 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy