Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_035

Dátum monitoringu

26.9.2013

Meno mapovateľa

Kliment Pavel


Výmera TML

27 981,82 m2

JPRL

3566 2ps

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 95,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

60,00

E2

40,00


E1

18,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

456 , 580

Sklon (%)

60,00

Expozícia

JZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

25,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

40,00

Rôznoveké (> 20 r.)

60,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Zlý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

2,00

10,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

2,00

25,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

32,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

40,00

Dvojetážový

60,00

Viacetážový

0,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

90,00

1 - Mierne zhoršený

10,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Stredná 80,00 V-/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 40,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Stredná 70,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Prunus avium (syn.) E3 0,50
slivka trnková E2 3,00
smrek obycajný E2 1,00
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 4,00
luskác lekársky 0 menej ako 1%
lieska obycajná E3 5,00
javor horský E1 0,50
mrvica peristá 1-10 menej ako 1%
jarabina mukynová E2 0,50
hrab obycajný E3 15,00
slivka trnková E1 3,00
Prunus avium (syn.) E2 0,50
lieska obycajná E1 3,00
jarabina vtácia E3 5,00
Crataegus oxyacantha (syn.) E3 2,00
jasen štíhly E3 0,50
kozonoha hostcová 0 menej ako 1%
hrab obycajný E1 4,00
šalvia lepkavá 1-10 menej ako 1%
hrab obycajný E2 10,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy