Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_022

Dátum monitoringu

25.9.2013

Meno mapovateľa

Kliment Pavel


Výmera TML

55 084,59 m2

JPRL

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 85,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 15,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

0,50


E1

1,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

386 , 529

Sklon (%)

70,00

Expozícia

S

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

2,00

45,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

80,00

1 - Mierne zhoršený

20,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 70,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 80,00

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 20,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Nízka 80,00 V-/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
šalvia lepkavá 0 menej ako 1%
zemolez obycajný E1 0,50
žindava európska 11-500 menej ako 1%
javor polný E1 0,50
fialka lesná 1-10 menej ako 1%
plúcnik lekársky 1-10 menej ako 1%
javor horský E1 0,50
lipa velkolistá E1 0,50
samorastlík klasnatý 1-10 menej ako 1%
zbehovec plazivý 0 menej ako 1%
kokorík mnohokvetý 0 menej ako 1%
Prunus avium (syn.) E1 0,50
buk lesný E2 0,50
buk lesný E1 1,00
bažanka trváca 0 menej ako 1%
Euphorbia amygdaloides (syn.) 1-10 menej ako 1%
kopytník európsky 501+ menej ako 1%
lieska obycajná E1 0,50
srnovník purpurový 0 menej ako 1%
jasen štíhly E3 5,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy