Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_132

Dátum monitoringu

12.6.2014

Meno mapovateľa

Pirchala Martin


Výmera TML

132 915,88 m2

JPRL

71

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 5,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 75,00
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 15,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 5,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

10,00


E1

70,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

670 , 960

Sklon (%)

70,00

Expozícia

JV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

70,00

Nepôvodné

30,00

Invázne

0,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

100,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

30,00

Rôznoveké (> 50 r.)

70,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

100,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

10,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

30,00

Dvojetážový

70,00

Viacetážový

0,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

0

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
hluchavník žltý 0 menej ako 1%
borovica lesná E3 15,00
bedrovník lomikamenový 1-10 menej ako 1%
jarabina mukynová E1 1,00
lipkavec Schultesov 1-10 menej ako 1%
žindava európska 1-10 menej ako 1%
ostrevka vápnomilná 0 menej ako 1%
Valeriana sambucifolia (syn.) 0 menej ako 1%
Carex sp. 0 menej ako 1%
ruža ovisnutá E1 0,50
srnovník purpurový 0 menej ako 1%
zob vtácí E2 0,50
smrek obycajný E3 20,00
smrek obycajný E2 5,00
Cirsium sp. 0 menej ako 1%
brest horský E1 0,50
lieska obycajná E2 0,50
zob vtácí E1 0,50
zvoncek prhlavolistý 0 menej ako 1%
Cephalanthera alba (syn.) 0 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy