Vytlačiť

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea

Kód TML

TML_3130_005 (6 039,48 m2)

Percento plochy

90,00 %

Dátum monitoringu

27.8.2015

Meno mapovateľa

Fehér Alexander


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Vo1 - Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflora... 90,00
X6 - Úhory a burinová vegetácia na pieskoch 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

1,00

E2

20,00


E1

60,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

80,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

80,00 % 20,00 %

Vyhliadky biotopu

80,00 % 20,00 %

Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
žabník skorocelový E1 1 - menej ako 1%
jelša lepkavá E2 1 - menej ako 1%
jelša lepkavá E3 1 - menej ako 1%
psiarka plavá E1 1 - menej ako 1%
dvojzub trojdielny E1 1 - menej ako 1%
dvojzub listnatý E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica srstnatá E1 1 - menej ako 1%
mrlík mnohoplodý E1 1 - menej ako 1%
šachor hnedý E1 2 - medzi 1% a 50%
ježatka kuria E1 1 - menej ako 1%
bahnicka ihlovitá E1 3 - nad 50%
starcekovec jastrabníkolistý E1 1 - menej ako 1%
bielolístok barinný E1 2 - medzi 1% a 50%
tajnicka ryžovitá E1 2 - medzi 1% a 50%
karbinec európsky E1 1 - menej ako 1%
cerkác obycajný E1 1 - menej ako 1%
vrbica vrbolistá E1 1 - menej ako 1%
mäkkula vodná E1 1 - menej ako 1%
kalužník portulakový E1 1 - menej ako 1%
skorocel barinný E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy