Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_161

Dátum monitoringu

28.7.2015

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

63 280,95 m2

JPRL

1231

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 40,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 60,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

15,00


E1

65,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

560 , 710

Sklon (%)

65,00

Expozícia

JZ

 

Poznámky

Zmenený biotop a aj presun TML. Pôvodná TML 91q0_050 zmenená na TML_9150_161 X9 - porasty borovice lesnej v minulosti umelo zalesnovanej.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

65,00

Nepôvodné

35,00

Invázne

0,00

Stav

Narušený

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

65,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

30,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

70,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

125,00

145,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

140,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

15,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

30,00

Dvojetážový

30,00

Viacetážový

40,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

95,00

1 - Mierne zhoršený

4,00

2 - Stredne zhoršený

1,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
aktívny manažment bez zásahu 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - odstránenie sušiny Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
skalník plstnatý E2 1,00
zvoncek repkovitý 1-10 menej ako 1%
drien obycajný E2 2,00
krasovlas obycajný 11-500 menej ako 1%
buk lesný E2 11,00
bedrovník väcší 0 menej ako 1%
smrekovec opadavý E3 0,50
Thymus sp. 11-500 medzi 1% a 25%
borovica lesná E3 nepôvodné 30,00
Allium sp. 0 menej ako 1%
buk lesný E3 40,00
zerva hlavickatá 501+ menej ako 1%
cerešna vtácia E1 0,50
jahoda obycajná 501+ menej ako 1%
jarabina mukynová E1 0,50
bodliak sivastý 501+ menej ako 1%
javor horský E1 1,00
mrvica lesná 11-500 medzi 1% a 25%
svíb krvavý E1 0,50
jastrabník dvojúkrojkový 501+ medzi 1% a 25%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy