Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_126

Dátum monitoringu

28.7.2015

Meno mapovateľa

Hatala Norbert


Výmera TML

224 365,45 m2

JPRL

231 A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 50,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 48,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 2,00

Pokryvnosť etáže

E3

95,00

E2

0,00


E1

1,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

420 , 560

Sklon (%)

50,00

Expozícia

JV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

95,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

Stav

Narušený

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

30,00

50,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

15,00

160,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

90,00

Dvojetážový

10,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

2

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

0

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

65,00

1 - Mierne zhoršený

20,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
aktívny manažment bez zásahu 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.01 - erózia Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
brectan popínavý 1-10 menej ako 1%
kopytník európsky 1-10 menej ako 1%
Epipactis sp. 1-10 menej ako 1%
mrvica lesná 1-10 menej ako 1%
šalát trváci 0 menej ako 1%
Cephalanthera alba (syn.) 1-10 menej ako 1%
Asperula odorata (syn.) 11-500 menej ako 1%
orech královský E1 nepôvodné 0,10
javor mliecny E1 0,10
dub cerový E1 0,10
javor horský E1 0,10
jasen štíhly E1 0,10
hloh jednosemenný E1 0,10
ruža šípová E1 0,10
zob vtácí E1 0,10
hruška obycajná E1 0,10
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 0,10
javor polný E1 0,10
buk lesný E1 3,00
buk lesný E2 0,10

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy