Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_102

Dátum monitoringu

24.6.2015

Meno mapovateľa

Hatala Norbert


Výmera TML

180 679,82 m2

JPRL

184 A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 65,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 25,00
X2 - Rúbaniská s prevahou drevín 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

95,00

E2

0,00


E1

5,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

250 , 390

Sklon (%)

40,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

5,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

80,00

95,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

7,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

40,00

1 - Mierne zhoršený

40,00

2 - Stredne zhoršený

20,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 70,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
aktívny manažment bez zásahu 90,00
ťažbovo-obnovné zásahy 10,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 25,00 V-/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
brectan popínavý 0 menej ako 1%
jagavka konáristá 0 menej ako 1%
šalát trváci 0 medzi 1% a 25%
Euphorbia cyparissias (syn.) 1-10 medzi 1% a 25%
Cynanchum vincetoxicum (syn.) 11-500 medzi 1% a 25%
Asperula odorata (syn.) 0 menej ako 1%
jastrabník savojský 0 menej ako 1%
medúnka medovkolistá 0 menej ako 1%
Carex sp. 0 menej ako 1%
lipnica hájna 0 menej ako 1%
ostrica biela 1-10 menej ako 1%
hniezdovka hlístová 1-10 menej ako 1%
žerušnicník piesocný 0 menej ako 1%
ryžovka zelenkastá 11-500 medzi 1% a 25%
zvoncek repkovitý 11-500 menej ako 1%
Cephalanthera alba (syn.) 1-10 menej ako 1%
mednicka jednokvetá 0 menej ako 1%
kokorík vonavý 0 menej ako 1%
kopytník európsky 11-500 medzi 1% a 25%
Euphorbia amygdaloides (syn.) 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy