Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_111

Dátum monitoringu

5.9.2014

Meno mapovateľa

Szabó Juraj


Výmera TML

96 284,71 m2

JPRL

338a

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské 15,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 85,00

Pokryvnosť etáže

E3

95,00

E2

1,00


E1

6,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

250 , 320

Sklon (%)

25,00

Expozícia

SV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

6,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

80,00

120,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

6,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

46,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

3,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 30,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 50,00
Výchovné zásahy 50,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.03 - Odstránenie podrastu Nízka 1,00 V-/B-
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Nízka 10,00 V-/B-
B02.06 - Výchova lesa Nízka 50,00 V+/B-
L10 - iné prírodné katastrofy Nízka 5,00 V+/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
konopnica napuchnutá 0 menej ako 1%
nátržník piesocný 0 menej ako 1%
mrvica lesná 1-10 medzi 1% a 25%
vika krovisková 0 menej ako 1%
buk lesný E2 0,50
Viola silvatica (syn.) 11-500 menej ako 1%
Persicaria vulgaris (syn.) 0 menej ako 1%
Ranunculus auricomus agg. 1-10 menej ako 1%
dub zimný E1 0,50
ostrica horská 11-500 menej ako 1%
pichliac obycajný 0 menej ako 1%
zbehovec plazivý 1-10 menej ako 1%
Verbascum sp. 1-10 menej ako 1%
javor polný E3 0,50
lýrovka obycajná 1-10 menej ako 1%
hloh jednosemenný E1 0,20
javor mliecny E3 5,00
Alliaria officinalis (syn.) 11-500 medzi 1% a 25%
lulkovec zlomocný 1-10 menej ako 1%
povoja plotná 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy