Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená


Kód TML

TML_HylaArbo_014 (741 961,47 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

21.11.2014


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- slepé rameno (parapotamál)

Popis

Bývalé rameno pravdepodobne Malého Dunaja pri vodnom mlyne a bývalá priľahlá materiálová jama, sukcesne zarastajúca, vrbiny a litorálna vegetácia.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Stredná 60,00 V-
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity Stredná 50,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Okolie vodného Mlyna Kolárovo, skanzen, v okolí turist. chodník. Na brehoch ramena porasty mäkkých lužných drevín (vŕby, topole čierne). Pre neskorý termín návštevy druh na lokalite nebol zistený, inak sa na lokalite bežne vyskytuje. Kvalita populácie druhu z tohto dôvodu zostala uvedená ako 100%.....


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
rosnička zelená 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy