Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená


Kód TML

TML_HylaArbo_005 (16 137,32 m2)

Meno mapovatela

Hrúz Vladimír

Dátum monitoringu

24.6.2013


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

podmáčaná časť poľa, vytvorené dočasné vodné plochy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A02.01 - intenzifikácia poľnohospodárstva Vysoká 80,00 V-/B-
J02.01 - zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne Vysoká 20,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 60,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Poznámky

Mokraď na ornej pôde, vytvorená v mieste akumulácie vôd po roztopení snehu a jarných zrážkach. Vodná plocha postupne vysychá a mladé jedince z miesta rozmnožovania migrovali do okolitých biotopov.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
rosnička zelená 300 ks vizuálne pozorovanie JUVENIL - nedospelý jedinec
skokan štíhly 100 ks vizuálne pozorovanie JUVENIL - nedospelý jedinec
ropucha bradavičnatá 200 ks vizuálne pozorovanie JUVENIL - nedospelý jedinec
skokan hnedý 100 ks vizuálne pozorovanie JUVENIL - nedospelý jedinec
ropucha zelená 300 ks vizuálne pozorovanie JUVENIL - nedospelý jedinec
kunka žltobruchá 200 ks vizuálne pozorovanie JUVENIL - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy