Vytlačiť

zvonček hrubokoreňový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

TTP nad hornou hranicou lesa, prevažne Lk2

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

99,00 % 1,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.01 - erózia Vysoká 1,00 V-/B-
K02 - biologické procesy Nízka 100,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

99,00 % 1,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Počet rastlín určený prepočtom z plochy 100m2.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

2 710 747,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

5 285 956

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

4 070 186,00


Kvetnaté rastliny

1 215 770,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

3 000 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

1,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy