Vytlačiť

kunka žltobruchá

kunka žltobruchá


Kód TML

TML_BombVari_055 (3 951,76 m2)

Meno mapovatela

Drengubiak Peter

Dátum monitoringu

5.5.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Ruderalizované porasty v zamokrených depresiách na poliach a na obnažených dnách rybníkov

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 20,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Vysoká 100,00 B-
J02.01 - zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne Nízka 100,00 V-
J02.01.03 - zasypanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov, atď. Stredná 100,00 B-
K01.03 - vysušovanie Stredná 100,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

20,00 % 50,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
kunka žltobruchá 13 ks ADD - dospelý jedinec
kunka žltobruchá 35 ks VAJICKA - vajíčka alebo jedince pri ovipozícii

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy