Vytlačiť

lindernia puzdierkatá

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
L08 - záplavy (prírodné procesy) Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Lindernia procumbens sa vyskytovala "vtrúsene" na menších rozvoľnených plôškach v rámci zapojeného porastu.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

300,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

120

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

120,00


Kvetnaté rastliny


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

11 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
Rorippa sp. Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
psiarka plavá Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
láskavec bledý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
mrlík cervený Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
šachor hnedý Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
trojradovka hlávkatá Áno ENr Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
ježatka kuria Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
bielolístok barinný Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
leknica žltá Áno VU Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
skorocel väcší Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
horciak obojživelný Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
štiavec prímorský Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%
mliec drsný Nie Nie Tansley / 1 - 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá Nie Nie Tansley / 2 - 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy