Vytlačiť

lindernia puzdierkatá

lindernia puzdierkatá

Lindernia procumbens

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

7

Priemerná plocha TML

4 553 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

31

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rorippa sp. (1),Plantago major (1),Persicaria amphibia (1),Nuphar lutea (1),Filaginella uliginosa (1),Echinochloa crus-galli (1),Dichostylis micheliana (1),Cyperus fuscus (1),Chenopodium rubrum (1),Amaranthus lividus (1)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
20.7% 44.8% 34.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
44.8% 48.3% 6.9%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
24.1% 72.4% 3.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
34.5% 31.0% 34.5%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 85,7 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 69,0 %
K02 - biologické procesy 7,1 %
A01 - pestovanie 4,8 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 4,8 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 4,8 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 4,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,8 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV