Chránené areály

Zobrazených 1 - 30 z 185 záznamov

 
 
 

Názov Výmera Odkaz na štátny zoznam Kategória IUCN Odkaz na mapu
Horný tok Chotčianky 3 ha Zobraziť na mape
CHA Abrahámsky park 11 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/917 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Alúvium Blhu 3 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/770 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Alúvium Paríža 104 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/1 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Arborétum Borová hora 51 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/202 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Arboretum Kysihýbeľ 8 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/203 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Arborétum Mlyňany 67 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/4 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Bábsky park 4 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/919 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Bahno 50 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/1202 Zobraziť na mape
CHA Bajdeľ 8 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/6 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Banskoštiavnická botanická záhrada 4 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/221 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Beležír 62 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/1218 Zobraziť na mape
CHA Bešiansky polder 3 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/1187 Zobraziť na mape
CHA Bežnisko 922 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/1225 Zobraziť na mape
CHA Bodický rybník 17 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/215 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Bohatský park 5 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/925 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Bohunický park 4 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/927 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Borovicový lesík 1 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/903 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Boršiansky les 8 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/1182 Zobraziť na mape
CHA Bôrik 1 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/904 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Bradlo 0 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/1251 Zobraziť na mape
CHA Bratkovčík 20 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/1055 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Brezinky 9 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/1141 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Brodziansky park 6 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/928 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Brvnište 75 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/1137 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Búdkovianske rybníky 14 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/895 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Cerínsky potok 6 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/1042 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
CHA Čachtické Karpaty 705 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/1265 Zobraziť na mape
CHA Čenkov 256 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/1259 Zobraziť na mape
CHA Číčovský park 6 ha http://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/931 Manažmentové územie pre biotop/druh Zobraziť na mape
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7