Kyjovský prales

Kód územia

SKUEV0051

Výmera územia

397,430 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Valaškovce-Juh, Valaškovce-Stred

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,85163059

Zemepiská dĺžka

22,01630074

Nadmorská výška (m)

Max

822

Priemerná

659

Min

462

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Barbastella barbastellus, Canis lupus, Carabus variolosus, Lynx lynx, Myotis bechsteinii, Myotis myotis, Odontopodisma rubripes, Rosalia alpina

Popis územia

Well-preserved beech stands and beech mixtures with especially valuable broadleaved tree species represent the site. Geological basement is of a stratocone structure, it represents the westernmost polygenetic volcano within the Sarmatian stratocone complex. It is formed by andesitic lava containing tephra. Prevalent soils are Dystric Cambisols and Cambic Umbrisols.

Ciele ochrany

Maintenance of the primeval forest communites with the native wood composition, well-preserved structure and rich herbaceous undergrowth. One part of the site is situated within the Kyjovský prales (Kyjov Primeval Forest) National Nature Reserve.

Zraniteľnosť

Implementation of the planned wood felling in the periphery of the site.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie

Ostatné druhy

Campylium calcareum, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Myrmeleon formicarius, Nyctalus noctula, Parnassius mnemosyne, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Sciurus vulgaris, Scopolia carniolica, Spiraea media, Staphylinus (Alapsodus) compressus, Swida australis