Prašická dubina

Kód územia

SKUEV0880

Výmera územia

40,380 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

11.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul.3

Katastrálne územia

Prašice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,67778530

Zemepiská dĺžka

18,09591840

Nadmorská výška (m)

Max

346

Priemerná

312

Min

280

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9190 - Vlhké acidofilné brezové dúbravy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Popis územia

Územie na východnom okraji Považského Inovca s miernym reliéfom v nadmorskej výške cca 350 m. Lesné porasty dubín, predovšetkým zriedkavých biotopov nátržníkových dubín na ťažších striedavo vysychajúcich pôdach.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

V území dominujú lesné biotopy, ktorých stav ovplyvňuje rozsah a spôsob realizovaného lesného hospodárenia. Potenciálne ohrozenie predstavuje realizácia a rozvoj rekreačných aktivít.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzívne jednoročné plodiny pre produkciu potravy / inteznifikácia
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
B - lesníctvo  
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
  odstránenie porastu
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné typy osídlenia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov