Biely kameň

Kód územia

SKUEV0871

Výmera územia

46,030 ha

 

Dátum návrhu

18.09.2015

Dátum aktualizácie

10.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul.3

Katastrálne územia

Handlová, Nová Lehota

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,68900312

Zemepiská dĺžka

18,69064409

Nadmorská výška (m)

Max

1127

Priemerná

1021

Min

897

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 8150 - Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
  • 8220 - Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Popis územia

Andezitový zvyšok lávového prúdu na centrálnom hrebeni v severovýchodnej časti pohoria Vtáčnik v nadm. výške 1000 – 1100 m. Územie tvorí výrazný geomorfologický útvar so strmými skalnými bralami vysokými niekoľko desiatok metrov a je ukážkou stĺpovitého erozívneho rozpadu lávových prúdov. Pod skalnými stenami sa vyskytuje pralesovitý porast bučiny a sutinového lesa s typickou štruktúrou hrubých stromov a mŕtveho dreva.

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Lokalita sa nachádza v poddolovanom území Handlovej, zaznamenané sú pohyby svahov. Stav biotopov potenciálne môže ovplyvňovať rozsah a spôsob realizovaného lesného hospodárenia.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - lesníctvo  
  výsadba po rube - pôvodné druhy
  výsadba po rube - nepôvodné druhy
  odstránenie porastu
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  podzemné bane
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787 bystruška potočná chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 20,0 80,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov