Pri Orechovom rade

Kód územia

SKUEV0017

Výmera územia

1,700 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Komárno

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,77433738

Zemepiská dĺžka

18,11190185

Nadmorská výška (m)

Max

110

Priemerná

110

Min

110

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky
  • 1530 - Panónske slané stepi a slaniská

Popis územia

The site is a part of the geomorphological unit Podunajská nížina Lowland, subunit Podunajská rovina Plain. It is located on the natural levees of the Váh and Danube rivers. Geological basement is formed by alluvial deposits (gravels and sands) covered with the silty sediments. Soils are moderately salinate. The relief is slightly undulated with an elevation up to 1 m, locally in a consequence of human activities. Vegetation is represented by salt marshes - significant part of the site is covered with the saline ruderal communities, scrubs and trees occur sporadically. The site is located in the marginal part of Komárno (town) between two railway routes.

Ciele ochrany

The site represents a specific combination of salt marshes and fens vegetation.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to succession, particularly overgrowing with scrubs and woods. Illegal dumping of waste originated from the nearby city may occur.

Vlastníctvo

private - 0.287 % state - 35.853 % towns and municipalities - 63.836 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
D - doprava a komunikácie  
  železnice
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom
G - ľudské vplyvy  
  iné ľudské vplyvy
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  iné formy znečistenia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  vysušovanie
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Dactylorhiza incarnata, Lacerta agilis, Orchis palustris

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov