Lázky

Kód územia

SKUEV0014

Výmera územia

24,740 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Svetlice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,17638889

Zemepiská dĺžka

22,06222222

Nadmorská výška (m)

Max

510

Priemerná

441

Min

365

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7220 - Penovcové prameniská
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Isophya stysi, Lycaena dispar, Myotis myotis, Rosalia alpina

Popis územia

1/2 of the site is represented by wet and mesophile meadows and pastures partially covered with the invasive wood species. Geological basement is formed by flysch rocks, especially black and brown claystones and fine-laminated calcareous sandstones. Soils are Stagni-Dystric Cambisols from the aeolated processes. This site belongs to the moderately warm, very humid highland region.

Ciele ochrany

Maintenance of rare wetland, rich in species communities (Caricion davallianae, Calthion and Molinion) with the abundant occurrence of Orchidaceae. The site is a part of the Východné Karpaty Protected Landscape Area.

Zraniteľnosť

The habitat is threatened by extinction caused by abandonment and succession.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 67.053 % state - 32.949 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
B - lesníctvo  
  holorub
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  biologické procesy

Ostatné druhy

Agrimonia procera, Dactylorhiza sp., Epipactis palustris, Felis silvestris, Lacerta agilis, Mantis religiosa, Myotis daubentonii, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Triglochin palustre

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov