Hrehorkové

Kód územia

SKUEV0803

Výmera územia

11,680 ha

 

Dátum návrhu

17.09.2015

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Biele Karpaty

tel: +421 32 659 83 87
fax: +421 32 659 83 87
Slovak Republic
Nemšová
Trenčianska ul. 31

Katastrálne územia

Mikušovce pri Pruskom

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,05756736

Zemepiská dĺžka

18,20465225

Nadmorská výška (m)

Max

372

Priemerná

342

Min

302

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6110 - Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Callimorpha quadripunctaria, Eriogaster catax, Lycaena dispar

Popis územia

Komplex silne zarastajúcich lúk a pasienkov nad obcou Mikušovce. Súčasťou je opustený lom s pionierskou vegetáciou. Absentuje obhospodarovanie (pastva).

Ciele ochrany

Zraniteľnosť

Hlavným ohrozením lokality je neobhospodarovanie, sukcesné zmeny, výhľadovo hrozba možného zalesnenia.

Vymedzenie územia

Zarastajúce lúky a pasienky nad obcou Mikušovce.

Vlastníctvo

Súkromné.

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov