Svetlica

Kód územia

SKUEV0011

Výmera územia

1,940 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Svetlice

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,18694444

Zemepiská dĺžka

22,05027778

Nadmorská výška (m)

Max

444

Priemerná

399

Min

365

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3230 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Isophya stysi

Popis územia

Invasive plant species (Impatiens parviflora) occur within the stream bank vegetation. Geological basement is formed greenish-grey calcareous clay stones and fine greywacke sandstones.

Ciele ochrany

Maintenance of the gravel sediments in the Svetlica stream flysch area with the occurrence of Myricaria germanica. The site is a part of the Východné Karpaty Protected Landscape Area.

Zraniteľnosť

The Myricaria germanica population is threatened by overgrowing with Salix purpurea.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Coronella austriaca, Felis silvestris, Lacerta agilis, Lycaena alciphron, Mantis religiosa, Melitaea diamina, Myricaria germanica