Uholníky

Kód územia

SKUEV0664

Výmera územia

7,610 ha

 

Dátum návrhu

01.10.2011

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Malá Fatra

tel:+421 41 569 23 34
fax:+421 41 569 21 01
Slovak Republic
Varín
Hrnčiarska ul.197

Katastrálne územia

Turany

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,12472222

Zemepiská dĺžka

18,99972222

Nadmorská výška (m)

Max

468

Priemerná

456

Min

442

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3160 - Prirodzené dystrofné stojaté vody
  • 7140 - Prechodné rašeliniská a trasoviská
  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata

Popis územia

Site consists of 2 parts: mires and alluvial forests, mixed in the mosaic and interlaced by small water streams. Mire forests with Betula pubescens occur in a smaller part.

Ciele ochrany

Site is part of the protective zone of the Malá Fatra National Park/SPA (SKCHVU013). Conservation objective is preserve current status or improve the status of habitats respectively. It is also significant for the occurrence of important population of Drosera anglica - critically endangered species from the national Red list.

Zraniteľnosť

Site is part of the military training area Sučany and it is used by the army. Two main threats are: ongoing succession and possible change of the water regime due to intensive forestry above the site.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba rašeliny
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  vojenské stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)
G - ľudské vplyvy  
  vojenská aktivita
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
  problémové pôvodné druhy
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
L - prírodné katastrofy  
  záplavy (prírodné procesy)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Carex viridula, Drosera anglica, Drosera rotundifolia, Lacerta agilis, Menyanthes trifoliata, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Pinguicula vulgaris, Rana temporaria, Sorex alpinus, Sorex araneus, Thelypteris palustris, Utricularia minor

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov